טאי צ'י צ'ואן / צ'י-קונג לכולם ע"י גדעון קוסטר

עמידות:

 • עמידת בסיס : רגלים ברוחב הכתפיים/אגן – ברכיים כפופות מעט.
 • עמידת הקשת  גונג-בו: ימין ושמאל, הסבר על אורך הצעד ורוחב הצעד (משקל מלא ריק).
 • עמידת הסוס מא-בו: רוחב נוח (×¢"×™ אפשרות למשקל מלא ריק).
 • עמידת חתול שו-בו: רגל קדמית ריקה (הכנסת אגן) , ברך לא עוברת את בסיס אצבעות הרגל, עמידה כפופה (מחט בקרקעית הים).
 • עמידה שפופה פו-בו (לנחש).
 • עמידה על רגל אחת, רגל שנייה כפופה ברך למעלה (תרנגול).
 • עמידה על רגל אחת, רגל שנייה בעיטה.

ידיים:

 • כדור – יד עליונה גובה בית ×”×—×–×”, יד תחתונה דאן-טיאן (מרכז כפות הידיים לאו-גונג – ×–×” מול ×–×”). שמאל/ימין.
 • מצב וו-×–'×™ (WuJi) רגליים צמודות, ידיים לצידי הגוף.
 • גובה המים = גובה הדאן-טיאן, יד שוקעת (ימין/שמאל).
 • מנח להבריש את רעמת הסוס – יד פתוחה אל השמיים המשך של הכתף, יד שנייה פונה אל הקרקע בגובה המים (c3).
 • מנח להבריש את הברך – יד קדימה המשך של הכתף, יד שנייה פונה אל הקרקע בגובה המים (c3).
 • מנח עגור לבן פורש ×›× ×£ – יד מעל הראש מעט קדימה מהגוף ×›×£ היד פונה לצד השני אצבעות אל השמיים, יד שנייה פונה אל הקרקע בגובה המים (c3).
 • מנח לנגן בפיפה – ידיים מול מרכז בית ×”×—×–×”. יד אחת קדימה והשנייה ליד המרפק של הראשונה. כפות הידיים זו כלפי זו.
 • מנח דחיקת הקוף – יד ליד המותן ×›×£ היד פונה אל השמיים, יד שנייה קדימה.
 • מנח הדיפה (ward off- pang) – יד פתוחה אל הגוף בצורה מעוגלת במרפק, יד שנייה פונה אל הקרקע בגובה המים (c3).
 • מנח גלגול לאחור (roll back – lu),
 • מנח לחיצה (press – ji) – יד אחת פונה אל הגוף, אצבעות יד שנייה על איזור הדופק.
 • מנח דחיפה (push – an).

הליכות:

הליכת טאי-צ'י (קדימה):

 • מעמידה בסיסית (a2)  העברת משקל לרגל שמאל סיבוב רגל ימין על העקב עד º45 ימינה, העברת משקל לרגל ימין.
 • העברת משקל לרגל ימין,
 • איסוף רגל שמאל (כרית ×›×£ רגל ליד רגל ימין).
 • שולחים את עקב שמאל קדימה ושמאלה מהגוף (רגל ימין נשארת על הארץ).
 • מעבירים משקל קדימה (ברך מגיע עד לבסיס אצבעות רגל שמאל).
 • מעבירים משקל אחורה, אצבעות רגל שמאל מתרוממות (עקב שמאל על הארץ).
 • מסובבים/מפנים את האגן מעט שמאלה, ואז מעבירים את המשקל לרגל שמאל.
 • איסוף רגל ימין (כרית ×›×£ רגל ליד רגל שמאל).
 • שולחים את עקב ימין קדימה וימינה מהגוף (רגל שמאל נשארת על הארץ).
 • מעבירים משקל קדימה (ברך מגיע עד לבסיס אצבעות רגל ימין).
 • מעבירים משקל אחורה, אצבעות רגל ימין מתרוממות (עקב ימין על הארץ).
 • מסובבים/מפנים את האגן מעט ימין, ואז מעבירים את המשקל לרגל ימין.

הליכה אחורה (דחיקת הקוף):

 • מעמידה בסיסית (a2)  העברת משקל לרגל שמאל.
 • שולחים את רגל ימין בקו ישר אחורה (כרית ×›×£ הרגל נוגעת בקרקע ראשונה מכניסים את העקב מעט שמאלה/פנימה) ואז משקל על כל ×›×£ הרגל.
 • דוחפים את הרגל הקדמית אל האחורית, רגל קדמית נוגעת בקרקע רק בכרית ×›×£ הרגל (עקב באוויר).
 • שולחים את רגל שמאל בקו ישר אחורה (כרית ×›×£ הרגל נוגעת בקרקע ראשונה מכניסים את העקב מעט ימינה/פנימה) ואז משקל על כל ×›×£ הרגל.
 • דוחפים את הרגל הקדמית אל האחורית, רגל קדמית נוגעת בקרקע רק בכרית ×›×£ הרגל (עקב באוויר). מתקנים/מיישרים את הרגל הקדמית.

הליכה צידית (ידי עננים):

 • מעמידה בסיסית (a2)  העברת משקל לרגל ימין.
 • הרמת רגל שמאל מהקרקע (קודם עקב ואח"×› כרית ×›×£ הרגל) ושליחתה שמאלה לעמידת הפרש (b2) כרית ×›×£ הרגל נוגעת ראשונה בקרקע ואז העקב.
 • העברת המשקל לרגל שמאל.
 • הרמת רגל ימין מהקרקע (קודם עקב ואח"×› כרית ×›×£ הרגל) וסגירתה שמאלה לעמידה בסיסית (a2) כרית ×›×£ הרגל נוגעת ראשונה בקרקע ואז העקב.