טאי צ'י וצ'י קונג – לכולנו

עמידות:

 • עמידת בסיס : רגלים ברוחב הכתפיים/אגן – ברכיים כפופות מעט.

 • עמידת הקשת  גונג-בו: ימין ושמאל, הסבר על אורך הצעד ורוחב הצעד (משקל מלא ריק).

 • עמידת הסוס מא-בו: רוחב נוח (ע"י אפשרות למשקל מלא ריק).

 • עמידת חתול שו-בו: רגל קדמית ריקה (הכנסת אגן) , ברך לא עוברת את בסיס אצבעות הרגל, עמידה כפופה (מחט בקרקעית הים).

 • עמידה שפופה פו-בו (לנחש).

 • עמידה על רגל אחת, רגל שנייה כפופה ברך למעלה (תרנגול).

 • עמידה על רגל אחת, רגל שנייה בעיטה.

ידיים:

 • כדור – יד עליונה גובה בית החזה, יד תחתונה דאן-טיאן (מרכז כפות הידיים לאו-גונג – זה מול זה). שמאל/ימין.

 • מצב וו-ז'י (WuJi) רגליים צמודות, ידיים לצידי הגוף.

 • גובה המים = גובה הדאן-טיאן, יד שוקעת (ימין/שמאל).

 • מנח להבריש את רעמת הסוס – יד פתוחה אל השמיים המשך של הכתף, יד שנייה פונה אל הקרקע בגובה המים (c3).

 • מנח להבריש את הברך – יד קדימה המשך של הכתף, יד שנייה פונה אל הקרקע בגובה המים (c3).

 • מנח עגור לבן פורש כנף – יד מעל הראש מעט קדימה מהגוף כף היד פונה לצד השני אצבעות אל השמיים, יד שנייה פונה אל הקרקע בגובה המים (c3).

 • מנח לנגן בפיפה – ידיים מול מרכז בית החזה. יד אחת קדימה והשנייה ליד המרפק של הראשונה. כפות הידיים זו כלפי זו.

 • מנח דחיקת הקוף – יד ליד המותן כף היד פונה אל השמיים, יד שנייה קדימה.

 • מנח הדיפה (ward off- pang) – יד פתוחה אל הגוף בצורה מעוגלת במרפק, יד שנייה פונה אל הקרקע בגובה המים (c3).

 • מנח גלגול לאחור (roll back – lu),מנח לחיצה (press – ji) – יד אחת פונה אל הגוף, אצבעות יד שנייה על איזור הדופק.מנח דחיפה (push – an).

הליכות:

הליכת טאי-צ'י (קדימה):

 • מעמידה בסיסית (a2)  העברת משקל לרגל שמאל סיבוב רגל ימין על העקב עד º45 ימינה, העברת משקל לרגל ימין.

 • העברת משקל לרגל ימין,

 • איסוף רגל שמאל (כרית כף רגל ליד רגל ימין).

 • שולחים את עקב שמאל קדימה ושמאלה מהגוף (רגל ימין נשארת על הארץ).

 • מעבירים משקל קדימה (ברך מגיע עד לבסיס אצבעות רגל שמאל).

 • מעבירים משקל אחורה, אצבעות רגל שמאל מתרוממות (עקב שמאל על הארץ).

 • מסובבים/מפנים את האגן מעט שמאלה, ואז מעבירים את המשקל לרגל שמאל.

 • איסוף רגל ימין (כרית כף רגל ליד רגל שמאל).

 • שולחים את עקב ימין קדימה וימינה מהגוף (רגל שמאל נשארת על הארץ).

 • מעבירים משקל קדימה (ברך מגיע עד לבסיס אצבעות רגל ימין).

 • מעבירים משקל אחורה, אצבעות רגל ימין מתרוממות (עקב ימין על הארץ).

 • מסובבים/מפנים את האגן מעט ימין, ואז מעבירים את המשקל לרגל ימין.

הליכה אחורה (דחיקת הקוף):

 • מעמידה בסיסית (a2)  העברת משקל לרגל שמאל.

 • שולחים את רגל ימין בקו ישר אחורה (כרית כף הרגל נוגעת בקרקע ראשונה מכניסים את העקב מעט שמאלה/פנימה) ואז משקל על כל כף הרגל.

 • דוחפים את הרגל הקדמית אל האחורית, רגל קדמית נוגעת בקרקע רק בכרית כף הרגל (עקב באוויר).

 • שולחים את רגל שמאל בקו ישר אחורה (כרית כף הרגל נוגעת בקרקע ראשונה מכניסים את העקב מעט ימינה/פנימה) ואז משקל על כל כף הרגל.

 • דוחפים את הרגל הקדמית אל האחורית, רגל קדמית נוגעת בקרקע רק בכרית כף הרגל (עקב באוויר). מתקנים/מיישרים את הרגל הקדמית.

הליכה צידית (ידי עננים):

 • מעמידה בסיסית (a2)  העברת משקל לרגל ימין.

 • הרמת רגל שמאל מהקרקע (קודם עקב ואח"כ כרית כף הרגל) ושליחתה שמאלה לעמידת הפרש (b2) כרית כף הרגל נוגעת ראשונה בקרקע ואז העקב.

 • העברת המשקל לרגל שמאל.

 • הרמת רגל ימין מהקרקע (קודם עקב ואח"כ כרית כף הרגל) וסגירתה שמאלה לעמידה בסיסית (a2) כרית כף הרגל נוגעת ראשונה בקרקע ואז העקב.